Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen icke-territoriell församling anknuten till ett militärt förband eller en garnison. Militära församlingar grundades för trupper som samlats bestående på en viss ort eller garnison. Militärförsamlingen omfattade såväl soldaterna som deras familjer.

Finsk beskrivning

sotilasseurakunta

tietyn armeijan kasarmin tai yksikön jäsenistä koostunut seurakunta

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .