Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av staten ägd häst som var avsedd för militärt bruk under övningsperioder.

Finsk beskrivning

sopimushevonen*

hevonen, joka oli sotaväen käytössä sotaharjoitusten aikaan

Källor

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2 (ackord).

Andra språk

Inga termer på andra språk