Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på grundenheten inom artilleriet, motsvarar ett kompani inom infanteriet.

Finsk beskrivning

patteri, tykistöpatteri

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

batteri