Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Större förråd för förvaltning, tillverkning och reparation av vapen för artilleriets bruk, leddes av en tygmästare.

Finsk beskrivning

asevarikko*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/