Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officersgrad i den svenska flottan. Underamiralen biträdde översteamiralen och senare riksamiralen. Den första ständiga underamiralen tillsattes 1575. Ämbetet upphörde 1619.

Finsk beskrivning

ali-amiraali

korkea-arvoinen upseeri Ruotsin laivastossa

Källor

Glete, Jan , Swedish Naval Administration, 1521–1721 , Leiden: Brill 2010 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk