Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regementsofficersbefattning som infördes i de värvade förbanden 1743 och i de indelta förbanden 1756. Befattningen avskaffades 1875.

Finsk beskrivning

toinen majuri

värvätyissä ja ruotujoukko-osastoissa käytössä ollut sotilasmajuri 1743/1756–1875

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sekundmajor

Se vidare