Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på arbetspliktig före värnpliktslagen från år 1922.

Finsk beskrivning

työsotamies

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No 20: 3. kap. § 1-2 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1387–1388. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk