Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1700-talet skyldighet att utföra dagsverken och dylikt, senare även om arbetstagarens skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som fastställts av arbetsgivaren eller i arbetsavtal.

Finsk beskrivning

työvelvollisuus, työntekovelvollisuus

1700-luvulta lähtien velvollisuus hoitaa päivätyöt ja vastaavat tehtävät, sittemmin myös työntekijän velvollisuus suorittaa työnantajan määräämät tai työsopimukseen kirjatut tehtävät.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 109.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 27 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska työvelvollisuus