Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skola för obesuttna barn som lärdes upp i något praktiskt yrke. Skolan lydde under fattigvårdsinspektören, från 1918 under yrkesinspektionen. Arbetsskolorna kallades också arbetshem.

Finsk beskrivning

lasten työkoti

Köyhäinhuollon ylitarkastajan, vuodesta 1918 sosiaalihallituksen työsuojelun valvontaosaston alaisuudessa toiminut koulu tilattomien lasten ammattikoulutusta varetne. Vuonna 1912 Suomessa oli 12 lasten työkotia.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 43–44.