Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sakkunnigorgan inom drama bland statens expertnämnder för vetenskap och skön konst.

Finsk beskrivning

Valtion draamalautakunta*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.