Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Odlings- och/eller bostadsområde för utbildning i någon av lantbrukets näringsgrenar på tidigare donationsgods som lösts in av staten.

Finsk beskrivning

valtiollinen maatalouden koulutustila*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 .

Andra språk

Inga termer på andra språk