Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning tillsatt 1923 i samband med lagen om naturskydd, genom vilken de första fridlysningarna av olika arter infördes. Naturskyddsinspektören lydde under Undervisningsministeriet, senare Lantbruksministeriet, och förestod Naturvårdsbyrån vid den forstvetenskapliga forskningsanstalt som senare gick under namnet Skogsforskningsinstitutet.

Finsk beskrivning

valtion luonnonsuojelun tarkastaja, valtion ympäristöntarkastaja

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , (naturvård).

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1927, 1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

naturskyddsinspektör