Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Generaladjutant som tjänstgjorde vid en armé i krig. Titeln inrättades under Gustav III:s tid. Under finska kriget 1808–1809 användes enbart den kortare titeln generaladjutant.

Finsk beskrivning

kenraaliadjutantti, sotaa käyvän armeijan kenraaliadjutantti*

Kustaa III:n ajan armeijan toimi

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/