Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjövapnets statssekreterare, med militärgrad mellan överste och generalmajor. Tjänsten inrättades 1790 för att öka kontrollen över flottans tillsyn och tjänstbarhet. Den knöts 1792 till Kgl. Maj:ts kansli. Som chef över generaladjutanten för flottorna verkade en armégeneraladjutant. Under perioden 1805–1809 verkade två generaladjutanter. Generaladjutanten i Stockholm var chef över generaladjutanten i Karlskrona.

Finsk beskrivning

laivaston kenraaliadjutantti,laivaston pääadjutantti

Laivaston valtiosihteeri, joka oli sotilasarvoltaan everstin ja kenraalimajurin välissä. Virka perustettiin vuonna 1790, jotta laivaston tilaa ja käyttökelpoisutta voitaisiin paremmin kontrolloida.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 903. http://runeberg.org/nf/