Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på stadsanställd vid magistraten med uppgift att utföra underordnade sysslor.

Finsk beskrivning

kaupungin vahtimestari

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 568, 657.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 176.

Andra språk

Inga termer på andra språk