Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vaktchef, ett slags polismästare. I 1600-talets Åbo organiserade stadsvaktmästaren vakthållningen och övervakningen av ordningen. Han kallades också stadslöjtnant. Stadsvaktmästaren kunde också göra anhållanden. Ofta verkade före detta officerare som stadsvaktmästare. Som underordnade vaktkarlar verkade tornväktarna.

Finsk beskrivning

kaupunginvahtimestari

Källor

Karjala-tietokantasäätiö, Mikkeli/S:t Michel. Ordlista som utgår från innehållet i kyrkböcker från det avträdda Karelen.Sanasto, http://www.karjalatk.fi/sanasto.php

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 .

Andra språk

Inga termer på andra språk