Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom staden som ansvarade för stadens grönområden. År 1897 fanns tjänsten endast i Helsingfors. Administrativt hörde stadsträdgårdsmästaren till byggnadskontoret och var underställd stadsingenjören.

Finsk beskrivning

kaupunginpuutarhuri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 325.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare