Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I svenska städer rådman med uppgift att övervaka skrånas verksamhet. Även i Gamla Finland fanns ämbetsrådmän, med undantag för ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

ammattikuntaraatimies

Raatimies, jonka tehtävänä oli valvoa ammattikuntien toimintaa.

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 450.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 567, 637.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 174.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ämbetsherre