Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De uppgifter, befogenheter och skyldigheter som fanns reglerade för utövningen av ett visst ämbete.

Finsk beskrivning

virkavelvollisuus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 977.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 87.

Andra språk

Dåtida finska virkavelvollisuus