Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär tjänstegrad i den finska och svenska flottan. Graden infördes i Sverige 1824 och motsvarade landstridskrafternas överstelöjtnant. I Ryssland tillhörde kaptenkommendörerna fram till 1797 den femte rangklassen inom flottan i den militära rangtabellen.

Finsk beskrivning

kapteenikommodori, kapteenikomentaja*

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 54-56.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , I: 623-624.

Sovetskaja istoričeskaja ėnciklopedija 1–16 1961–1976 , 16: 51-58.