Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I länets årsredovisning de rubriker över inkomster och utgifter som förekom i de särskilda uppbördsmännens räkningar. De skulle summeras till en huvudsumma, som sedan skulle upptas i kapitalräkningen som ett särskilt konto.

Finsk beskrivning

siirtolaskelma*

läänin vuosittaisessa tilityksessä osiot, jotka siirrettiin erityisperintämiesten laskelmista päätilin osaksi

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1053.

Andra språk

Inga termer på andra språk