Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning för marinkadetter inom Kadettskolan. Avdelningen grundades1922 och utvidgades 1927 till Kadettskolans sjöförsvarsavdelning som omfattade kustartilleri- och marinlinjen.

Finsk beskrivning

Kadettikoulun Merikadettiosasto

Källor

Auvinen, Visa , Merisotakoulu 1930-2005 : laivapoikakoulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa , Helsinki: Merisotakoulun tukisäätiö 2005 .

Andra språk

Inga termer på andra språk