Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Försvarsministeriets tekniska avdelning åren 1927–1939. Den ansvarade för planering och underhåll av försvarsmaktens byggnader och hörde under 1930-talet till Finlands största arkitektbyråer.

Finsk beskrivning

Puolustusministeriön rakennustoimisto

Puolustusministeriön rakennuslaitoksen edeltäjä.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Försvarsministeriets byggnadsavdelning