Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Försvarsministeriets centralavdelning som undersökte vad som hänt soldater som kategoriserats som försvunna under krigen 1939–1944. Byrån var verksam 1939–1965. Undersökningen skedde vanligen genom intervju med den försvunnes anhöriga och frontkamrater. I fall där det fanns goda skäl att misstänka att den försvunne var död skickades fallet till Helsingfors rådstugurätt som dödförklarade personen.

Finsk beskrivning

Puolustusministeriön keskusosaston kuolleeksijulistamistoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Andra språk

Inga termer på andra språk