Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skatt som birkarlarna upptog av samerna med ensamrätt, för vilken de erlade en liten avgift till den svenska kronan. Avgiften betalades ännu på 1540-talet enligt 1528 års stadga. År 1548 hade förmånerna försvunnit och lappskatten upptogs huvudsakligen av kronans fogde. Skatten upptogs av både fjäll-, havs- och skogslappar. Havslapparna vid Norra Ishavet erlade ännu 1558 skatt till Torneå birkarlar.

Finsk beskrivning

pirkkalaisvero*

Vero, jota pirkkalaiset yksityisoikeudella kantoivat saamelaisilta. Oikeuden vastineeksi pirkkalaiset maksoivat erillisen korvauksen kruunulle. Pirkkalaisten etuoikeudet säilyivät 1540-luvulle, mutta vuoteen 1548 mennessä ne olivat jo lakanneet ja veroa kantoivat kruunun voudit.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 598.

Andra språk

Inga termer på andra språk