Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Same på 1500-talet i Kemi, Ume och Ångermanlands lappmarker.Konungslapparna betalade vanligen skatt direkt till kronan och inte till birkarlar. Skatten uppgick årligen till två timmer och tio stycken mårdskinn samt två knippor benlösa gäddor.

Finsk beskrivning

kuninkaanlappalainen*

Kemin, Uumajan ja Ångermanlandin alueiden saamelainen 1500-luvulla. Alueiden saamelaiset maksoivat veroa suoraan kruunulle eivätkä pirkkalaisille.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk