Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskyld som ursprungligen bara togs ut av samerna, senare av alla invånare i Lappmarken. Skillnaden mellan birkarlaskatt och lappskatt är inte alltid klar. I räkenskaperna för Västerbotten 1539 ingår birkarlarnas taxa under rubriken lappskatt. Lappskatten reformerades 1602 och skulle då utgå som tionde av såväl renhjorden som fisket. Inga små persedlar av skinn skulle längre förekomma. Birkarlarna förbjöds att bedriva köpenskap. År 1607 kom en ny skatteundervisning. Varje same som fyllt 17 år och som dittills utgjort två mårdskinn skulle nu erlägga två oxrenar eller tre vajor eller åtta lispund torrfisk. Också denna reform stannade på pappret. Efter 1696 betalades lappskatten i penningar. Efter 1748 betalades den av alla som byggde och bodde i Lappmarken.

Finsk beskrivning

lapinvero

Vero, jota kannettiin alun perin vain saamelaisilta, mutta myöhemmin kaikilta muiltakin Lapin alueen asukkailta. Ero pirkkalaisveron ja lapinveron välillä ei ole selkeä, koska esimerkiksi Västerbottenin tilikirjoissa pirkkalaisvero on asetettu lapiveron alle. Vero uudistettiin vuonna 1602 ja siitä tuli kymmenysvero, joka piti maksaa poronlaumoina sekä kalana. Pirkkalaisten toiminta kiellettiin. 1696 vero muuttui rahaveroksi, vuonna 1748 se ulotettiin koskemaan kaikkia Lapissa asuvia, mikä helpotti saamelaisiin kohdistuvaa verorasitusta. Suoritettiin vuoteen 1925 asti maaveron asemesta.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 330, 335f .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 580.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 864.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 864.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 208.