Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond för bekostandet av kyrkoförvaltningen i Lappland. Den inrättades 1739, samtidigt med den bestående kyrkliga inrättningen i Lappmarken. Medlen användes först till prästerskapets avlöning, efter 1850 framför allt för att bestrida skjuts- och dagtraktamenten, särskilt vid huse- och ägosyner på prästboställena och de kronohemman i Utsjoki och Enare församling som hade indelats till detta ändamål.

Finsk beskrivning

Lapin kirkollisrahasto

Rahasto, joka oli perustettu kustantamaan Lapin kirkollishallinto. Se perustettiin vuonna 1739, samanaikaisesti Lapin kirkollisen organisaation luomisen yhteydessä. Varoja käytettiin aluksi papiston palkkojen maksuun, vuodesta 1850 eteenpäin kuitenkin myös kyyti- ja päivärahojen maksuun, erityisesti talojen ja tilusten tarkastuskäyntejä tehtäessä pappien virka-asunnoilla sekä tähän tarkoitukseen määrätyillä kruunutiloilla Utsjoella ja Inarissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 815.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): IV: § 132: 353 .

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 82.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Lapin kirkollisrahasto

Synonymer

Ecklesiastikfonden
Fonden för ecclesiastikverket i Lappmarken

Se vidare