Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen präst som verkade bland samerna, vid sidan av sin prästerliga befattning i ett annat pastorat. Lappräster omnämndes redan på 1600-talet. Efter att den bestående kyrkliga inrättningen för spridande av kristen kultur och upplysning i Lappmarken hade grundats 1739 avsåg termen en kyrkoherde i en lappförsamling.

Finsk beskrivning

lappalaispappi*, saamelaisseurakunnan pappi

Alun perin pappi, joka toimi saamelaisten parissa oman seurakuntansa hoidon ohessa. Sittemmin, kun Lappiin oli luotu pysyvä kirkkolaitos vuonna 1739, tarkoitti termi saamelaisseurakunnan kirkkoherraa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/