Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt uppburen under i Lappmarken denna benämning 1808–1840. Tidigare kallad lappskatt, lappränta.

Finsk beskrivning

lapinvero

Lapissa kannetun veron nimi vuosina 1808–1840.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 208.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 163.

Andra språk

Dåtida finska lapinvero

Synonymer

lappränta