Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsavgift utöver postportot som betalades till postverket för värdeförsändelser (pengar, värdepapper och dylikt). Försäkringsavgiften gjorde postverket skyldigt att ersätta den försvunna försändelsen ur postkassan. Den blev obligatorisk från och med 1827, mot en fjärdedel av den försvunna försändelsens värde.

Finsk beskrivning

postivakuutus

Vakuutusmaksu, joka maksettiin postimaksun lisäksi postilaitokselle arvolähetyksistä, kuten rahasta, arvopapereista ja vastaavista. Jos lähetys katosi matkalla, postilaitos oli velvollinen korvaamaan vakuutetun lähetyksen postikassasta. Vuodesta 1827 lähtien oli pakollista vakuuttaa arvoposti ainakin neljännesosasta sen arvosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 686.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 271.