Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsavgift, bl.a. den som erlades till postverket för en värdeförsändelse (postassuransavgift).

Finsk beskrivning

vakuutusmaksu, postivakuutusmaksu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 120.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 30, 271.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 10: § 11: 35 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

assuranspremie
postassuransavgift

Se vidare