Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden om frihet från att behöva ta en försäkring för en värdeförsändelse, gällde framför allt tjänsteförsändelser.

Finsk beskrivning

vakuutusmaksuvapaus

vapaaehtoinen vakuutusmaksu; Autonomian aikainen vapaus olla ottamatta vakuutusta arvolähetykselle. Vapaus koski ennen kaikkea virkalähetyksiä.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 30.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vakuutusmaksunvapaus