Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1927 avdelning vid Post- och telegrafstyrelsen. Under ledningen av en direktör, som samtidigt var förståndare för avdelningens postbefordringskontor, ansvarade Postavdelningen för posttrafiken, postens fastigheter och reklamationer. Postavdelningen bestod av Postbefordrings-, Fastighets-, Automobil- och Reklamationskontoret.

Finsk beskrivning

postiosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1928, 1940, 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1927: 163 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 5, 6: 482 .

Andra språk

Inga termer på andra språk