Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Telegrafstyrelsen.

Finsk beskrivning

tekninen osasto (Lennätinhallitus)

Källor

Inga källor