Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt påpekande av en regering till en annan, vanligen med en anmodan om en särskild åtgärd.

Finsk beskrivning

démarche

hallituksen kirjallinen huomautus toiselle hallitukselle, sisältö useimmiten kehotus tiettyynlaiseen toimenpiteeseen*

Källor

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 , 60.

Varför diplomati? En informationsskrift från Utrikesdepartementet , Stockholm: Utrikesdepartementet 1987 , 56.

Andra språk

Franska démarche