Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tillsammans med andra gemensamt äger något, till exempel en fastighet.

Finsk beskrivning

osakas, osaomistaja

Källor

Inga källor