Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden samlande benämning på skiljedomare, god man eller motpart, kontrapart, part vid exekution, rättegång eller behandling av ärende vid en förvaltningsmyndighet med viss dömande funktion.

Finsk beskrivning

sovintotuomari, sovittelija, uskottu mies

riitapuoli; Ruotsin vallan aikana sekä autonomian ajalla käytössä ollut nimitys, jolla voitiin viitata viranomaisasian oikeudellisen käsittelyn yhteydessä sovintotuomariin, uskottuun mieheen tai myös vastapuoleen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 126 (skiljeman, skiljedomare).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 72, 319.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/