Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förtroendeman, en av domstol utsedd egendomsförvaltare eller ställföreträdare av manskön, även interimistisk förmyndare för omyndig person eller förvaltare av den del av en persons egendom som denne själv under normala förhållanden skulle förvalta.

Finsk beskrivning

uskottu mies

Tuomioistuimen nimittämä omaisuudenhoitaja tai jonkun henkilön edustaja, myös ei-täysivaltaisen henkilön holhooja tai hoitaja.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 1389. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 46.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/