Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över medlemmarna i en nation.

Finsk beskrivning

osakuntamatrikkeli, osakunnan jäsenluettelo

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 418.

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .