Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den plats där en viss rote samlades och övernattade vid husförhör, uppbördsstämma eller annat möte för roten, under den tid då det rådde festförbud under dylika sammankomster. Termen användes också om plats eller område där uppbördsnämnden eller biskopen hade rätt till en natts uppehåll och gästning.

Finsk beskrivning

ruodun yösija, ruodun kokoontumispaikka

Kuulustelujen, veronkantokokousten tai muiden kokousten yhteydessä, jolloin paikalla usein myös yövyttiin.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 52: p. 3: 337 (consistoriecirkulär 18.5.1774) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

natthärbärge
nattkvarter