Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jämkning för att fördela roteringsbördan mera rättvist mellan olika rotar och rotedelar. Den första jämkningen förrättades av landshövdingarna i länen från år 1756, år 1804–1806 av rotejämkningskommittéer förutom för Savolax regemente. Syftet var också att i mån av möjlighet öka roteringsskyldigheten, vilket även skedde. Jämkningen ledde till ett nytt roteringsverk. Däremot lyckades man inte helt uppnå en rättvisare fördelning av roteringsbördan. En ny jämkning vidtogs endast för Österbottens regemente år 1811 för att fördela den upplösta indelta arméns vakansavgifter till Allmänna militiekassan på rotenas faktiska bärförmåga.

Finsk beskrivning

ruoduntasaus

Toimenpide, jonka tarkoituksena oli jakaa ruotuvelvollisuudesta johtuva rasitus oikeudenmukaisemmin eri ruotujen ja ruotuun kuuluvien tilojen välillä. Ensimmäinen ruoduntasauksen järjestivät Savon rykmnetin osalta läänin maaherrat vuodesta 1756 ja ruoduntasauskomiteat vuosina 1804–1806. tasauksen lopputuloksena oli uudenlainen ruotujakolaitos.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 710.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1804–1806.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 295 (rotejemkning).