Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de enskilda hemman som gemensamt bildade en rote eller de personer som tillsammans bildade en fattigrote.

Finsk beskrivning

ruotuosakas

Nimitys tilalle, joka oli yksi kokonaisen ruodun muodostaneista tiloista tai henkilölle, joka muiden henkilöiden kanssa muodosti vaivaisruodun.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 708.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ruotuosakas, ruotuosamies