Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person tillhörande en viss rote som hade till uppgift att uppsätta och underhålla en soldat eller båtsman.

Finsk beskrivning

ruotutilallinen

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 219.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/