Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman vars ränta var anslagen till lön åt en militär eller civil tjänsteman under indelningsverkets tid.

Finsk beskrivning

veropalkkatila, ruotutila

Tila, jonka vero oli määrätty palkaksi sotilas- tai siviilivirkamiehelle jakolaitoksen aikana.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 80.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 298.

Andra språk

Dåtida finska veropalkkatalo

Synonymer

indelningshemman