Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

System för landskapsvis organisering och avlöning av ett bestående kavalleri, som byggde på att man delade bördan för rekrytering och kostnader. Både skatte- och kronohemman åtnjöt skattefrihet genom att sätta upp ett rusthåll med en ryttare och häst för kavalleriet. Rusthållarna rekryterades vanligen ur ett storbondeskikt. I de fall där rusthållets resurser var otillräckliga, fick så kallade augmentshemman bidra med räntor.

Finsk beskrivning

ruotujakoinen ratsuväki

Järjestelmä ratsuväen organisointiin ja palkkaukseen maakunnittain, lähtökohtana rekrytointi- ja kustannusrasituksen jakaminen ruoduittain tilojen kesken. Sekä perintö- että kruununtilat saattoivat saada verovapauden ryhtymällä rusthollitilan pitäjäksi ja asettamalla ratsumiehen ja hevosen armeijan käyttöön. Pääosa rusthollareista oli suurtalonpoikia ja joskus kustannusten kattamiseksi lisävaroja otettiin käyttöön verottamalla aputilaa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 234.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelt).

Andra språk

Dåtida finska ruotujakoinen ratsuväki, jaettu ratsuväki