Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt till husrum och kost, en av de förmåner som präster och klockare hade vid skatteuppbörd och tjänsteförrättningar.

Finsk beskrivning

yhdenyön kestitysoikeus

Papeille kuuluva oikeus yöpymiseen veronperintä- ja virkamatkojen yhteydessä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 215f.

Andra språk

Inga termer på andra språk