Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nattvardsgång, gör nattvardsgästen delaktig av Kristi lekamen och blod. I kyrkoordningen för lutherska kyrkan 1571 var nattvardsgången frivillig men ”om någon, som kallas kristen, aldrig gick till Herrens nattvard, skulle han av predikanten förmanas samt, om intet ville hjälpa, uppenbarligen sättas i bann, emedan han själv skilt sig från församlingens gemenskap”. År 1686 blev nattvardsgången obligatorisk en gång per år. År 1910 blev nattvardsgången frivillig.

Finsk beskrivning

ehtoollinen

Kirkon keskeinen sakramentti, mainitaan luterilaisen kirkon kirkkojärjestyksessä ensi kertaa 1571.

Källor

Inga källor