Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rådgivande folkomröstning. Se även ad referendum och plebiscit.

Finsk beskrivning

neuvoa antava kansanäänestys*

Källor

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 .

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Inga termer på andra språk