Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om i allmän underrätt avgjort mål som refererades till Kgl. Maj:t (Justitierevisionen, konungens högsta domstol) innan hovrätten fällde sin dom. Innehöll under 1600- och förra delen av 1700-talet alla till målet hörande handlingar och akter, sedermera endast de nödvändiga.

Finsk beskrivning

referenssijuttu*

Kuninkaallisen Majesteetin päätettäväksi alistettu, jo ensimmäisessä asteessa käsitelty oikeusasia.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 184, 203.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1615–1809 (Finland)

Synonymer

referendemål

Se vidare